Välkommen till Römossens Honung

PRODUKTER från bikupan

Sidan under uppbyggnad!

Från bikupan kan man få flera olika produkter. Det som är mest känt är givetvis honung. Det flytande guldet, som skänker oss unika smakupplevelser som ingen kan kopiera eller tillverka på konstgjord väg. Svensk honung är endast svensk från våra bin som flitigt samlar in pollen och nektar från flera olika växter.

Det beror på vad för växter som bina samlar pollen och nektar från, som gör honungen unik. Ett enda bi besöker ca 1 000 st blommor och samlar ihop 1 tesked honung under sitt liv! Ett bi flyger i ca 3 km i en radie,vilket innebär att om man har flera bikupor placerade på olika platser, får man honung som inte smakar likadant. Varje år är honungen inte lik från föregående år. Det vill säga, jag säljer unik årgångshonung som jag är oerhört stolt över! 

 

Flytande honung

Annan produkt från bikupan är bivax, som inte heller går att tillverka på konstgjord väg. Det görs försök och det förekommer fusk (bla från asiatiska länder). Därför är all svensk vax en mycket lyxig vara! För att bina ska tillverka 1 kg vax går det åt 10 kg honung, så om du köper vax från en biodlare, värdera det högt!

Vildbygge med vax

 

Bina producerar även ett tätningsmedel som de täcker igen små springor och det kallas för bikitt eller propolis. Propolis är antiseptisk och kan köpas i tinktur.

Bina är fantastiska insekter, som vet hur man tar hand om sin mat och hur man lagrar den i de 6-kantiga cellerna. De lagrar honung och det fermenterade pollen med unika mjölksyrebakterier, som benämns med bibröd. Bibröd är små komprimerade pollenbitar som bina har fermenterat, som jag sedan tröskar och torkar för lång hållbarhet. Bibröd innehåller mycket aminosyror. 

Fortsättning följer..!

 

 

Nyslungad honung tappad på droppfri flaska.