Välkommen till Römossens Honung

BIODLING

 

Bin är en helt underbar insekt som gör stor nytta för oss alla och inte minst biologiska mångfalden. Utan bin så minskar pollinering av våra fruktträd, bärbuskar, vilda bären, olika blommor och grönsaker.

Tyvärr så har vårt vackra landskap över tid, förändrats till en mer monokulturell mångfald av de olika växter, djur och andra insekter som gör vårt landskap levande. Utan att lägga skulden på någon, men för att förklara hur det såg ut förr ska jag försöka förklara enkelt.

Förr var det mindre ytor som "stora bönder" brukade sin mark både med maskiner och bl a hästar som stod för arbetet i skogen på vintern eller på gärdena där det odlades spannmål, hö, slåtterängar, rovor och grönsaker till oss. Samhället förändras ständigt över tid och de mindre pitoreska bondgårdar med ca 20-30 st mjölkkor lönade sig inte att existeras med stora arbetsmaskiner tog plats i lantbruket. De stora investeringarna krävde givetvis en ökad omsättning och inkomst vilket bl a ledde till att grannbonden köpte upp grannens mark och de stora gärdena blev mångfaldigt större att odla på. Det  gamla slåtterängar plöjdes upp, till förmån för spannmålsodling, vilket i sin tur har på lång sikt genererat att de olika pollinerande insekternas möjligheter till föda har försvunnit. När jag var en liten tös, och bodde på landet fanns det fyra stycken små bondgårdar med gångavstånd till samtliga, som ingen av dem idag är i bruk och är istället ombyggda till hästgårdar.

Om ni är ute och åker på de länsvägar som finns i er omgivning, så ser ni nästintill bara spannmål eller vallar (gräs som blir till hö/hösilage/ensilage till hästar/får/kor). Med andra ord, de blomstrade ängarna är idag en sällsynt syn i det svenska landskapet och man ser endast gröna fält med vallgräs med inblandning av några få blommor (vitklöver,rödklöver,kärringtand). Även de fina naturbeten försvinner i takt med det moderna jordbruket. Här har Statens jordbruksverk på de senare åren, börja ge bidrag att så in kantzoner på de ytor som är svåra att odla på, tex nära vattendrag. Detta är mycket positivt att det ges en liten kompensation.

Genom biodling så ser vi till att våra honungsbin fortfarande finns kvar och pollinerar de olika växter som ger oss mat. För de pollinerande insekterna minskar för varje år, tyvärr. Ett exempel som man ser i södra Sveriger, där biodlare och lantbrukare ser varandra som samarbetspartner. De vajande gulblommande rapsfälten i Skåne är så vackra, när snön knappt har smält undan i norra Sverige. En rapsodlare är oerhört beroende av pollinerande insekter och det är en förutsättning att raspblommorna ska bli pollinerade för att ge rapsfrö. En stor fördel med raps, är att det ger mycket hög avkastning av nektar, där bina fullkommligt älskar rapsen. Men raspen blommar några få veckor och därefter finns inga blommor, vilket betyder att det inte finns någon mat på den odlade ytan till pollinerade insekterna.

När du funderar på om du kan göra något för att öka den biologiska mångfalden, kan du avvara en liten yta av din gräsmatta, till att så in en eller två påsar färdigblandning av blommor som finns att köpa på Granngården, Ica, Coop eller din lokala trädgårdshandlare i fröstället! Resultatet är slående vackert för ögatSommarblommor

Här längs den västra sidan av mitt växthus strödde jag ut två påsar fröblandning som gynnar de olika insekterna. Vallmo, Ringblommor, Zinnia, Blåklint, Gurkört och många fler blommor, som blommade om varandra, så det fanns blommande nektargivande blommor från juni- augusti. Min egen lilla reflektion var att det kom så många fjärilar plötsligt vilket gladde mig oerhört!

Detta är också en viktig anledning, att köpa lokalproducerad honung där du bor! För då gynnar du landskapet då bina pollinerar omgivningen, t ex att lingon-och blåbärsblommorna ger skörd i mitten av juli in i september! Och för guds skull, vi får inte glömma bort våra söta ljuvliga skogshallon! De smakar något helt annat än våra odlade hallon, det är en sak som är säker!

Skogshallon

Det lyxigaste jag vet, är sylt på skogshallon och som gärna pryder nygräddade plättar... Vad säger du om denna smakupplevelse?

På denna hemsida ska jag guida dig löpande om biodling och dess olika produkter och nyheter från forskning. Har du något du undrar över, skriv gärna till mig, så ska jag berätta mera om det i bloggen. I bloggen kommer jag lägga upp löpande under året vad som händer och sker i bikupan och om livet att vara biodlare.

Varmt välkommen till Römossens Honung!Bikupa vintertid

 

Vaxkaka med honung, i genomskärning.